Syftet med projektet är att utvärdera tillgängliga verktyg för asynkrona interaktiva moduler i distansundervisning och utvärdera dess inverkan på studenternas inlärning och interaktion mellan studenter, samt studenter och lärare.

Sidan uppdaterades 2023-10-13