Portfolio för ökat digitalt interaktivt lärande

Projektet syftar till att utveckla magisterutbildningen mot mer social och kognitiv närvaro genom att hitta ett digitalt verktyg för portfolio som kan användas i kursplattformen.

Fakta

Projektperiod

230101-241231

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2023-10-13