Hållbarhet i Mittuniversitetets vardag – HIMUV

Med detta projekt vill vi öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetens medarbetare och därigenom ge dem möjligheten att bidra till att Mittuniversitetet blir en viktig aktör i arbetet för en mer hållbar utveckling.

Globala Målen

Sidan uppdaterades 2023-10-13