Under denna sida listas pågående och avslutade universitetsövergripande projekt som finns i förvaltningens projektkatalog.

Pågående projekt

Ny student

Syftet med projektet Ny student är att identifiera, utveckla och genomföra förbättringar utifrån behovet hos våra nya studenter.

Higher Education and Digitalisation

Higher Education and Digitalisation (HEaD) är ett femårigt projekt med övergripande syfte att stärka Mittuniversitetets position i det teknikstödda och livslånga lärandet.

Skrivlyftet vid Mittuniversitetet

Skrivlyftet är en utbildningsstrategisk satsning som syftar till att stärka alla studenters kompetens i akademiskt skrivande och i yrkeslivets skrivande. Inom satsningen erbjuds stöd till både...

Hållbarhet i Mittuniversitetets vardag – HIMUV

Med detta projekt vill vi öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetens medarbetare och därigenom ge dem möjligheten att bidra till att Mittuniversitetet blir en viktig aktör i arbete...

Sidan uppdaterades 2022-10-28