Projekt

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

_MP_1361.jpg

Aktuella projekt 2020

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmän...

Office 365

Denna sida är under utveckling, här samlas information och stödmaterial för implementeringen av Office365 vid Mittuniversitetet.

Skrivlyftet vid Mittuniversitetet

Skrivlyftet är en utbildningsstrategisk satsning som syftar till att stärka alla studenters kompetens i akademiskt skrivande och i yrkeslivets skrivande. Inom satsningen erbjuds stöd till både...