Under denna sida listas pågående och avslutade universitetsövergripande projekt som finns i förvaltningens projektkatalog.

Pågående projekt

Öka attraktiviteten för Mittuniversitetet

Projektet genomförs som två delprojekt: ett delprojekt som syftar till att öka kännedom, attraktivitet och kunskap om Mittuniversitetet generellt på nationell nivå, och ett delprojekt som tar sikte...

Ny student

Syftet med projektet Ny student är att identifiera, utveckla och genomföra förbättringar utifrån behovet hos våra nya studenter.

Higher Education and Digitalisation

Higher Education and Digitalisation (HEaD) är ett femårigt projekt med övergripande syfte att stärka Mittuniversitetets position i det teknikstödda och livslånga lärandet.

Skrivlyftet test

Skrivlyftet är en utbildningsstrategisk satsning som syftar till att stärka alla studenters kompetens i akademiskt skrivande och i yrkeslivets skrivande. Inom satsningen erbjuds stöd till både...

Skrivlyftet vid Mittuniversitetet

Skrivlyftet är en utbildningsstrategisk satsning som syftar till att stärka alla studenters kompetens i akademiskt skrivande och i yrkeslivets skrivande. Inom satsningen erbjuds stöd till både...

Hållbarhet i Mittuniversitetets vardag – HIMUV

Med detta projekt vill vi öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetens medarbetare och därigenom ge dem möjligheten att bidra till att Mittuniversitetet blir en viktig aktör i arbete...

Framtidens arbetssätt och framtidens campus

Vi forskar och utbildar för hela livet – universitetens roll i det livslånga lärandet är i fokus och vi kan erbjuda mer än själva utbildningen: våra campus kan vara en plats för utbildning genom he...

Inspera 2021

Syftet med projektet är att Mittuniversitetet fortsätta införa tentamensverktygen Inspera. Det övergripande målet för projektet är att erbjuda all personal förutsättningar för att använda Inspera i...