Under denna sida listas de universitetsövergripande projekt som finns i förvaltningens projektkatalog, projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel), samt övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt

_MP_1361.jpg

Aktuella projekt 2020

Under denna sida listas de universitetsövergripande projekt som finns i förvaltningens projektkatalog, samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Office 365

Denna sida är under utveckling, här samlas information och stödmaterial för implementeringen av Office365 vid Mittuniversitetet.

Skrivlyftet vid Mittuniversitetet

Skrivlyftet är en utbildningsstrategisk satsning som syftar till att stärka alla studenters kompetens i akademiskt skrivande och i yrkeslivets skrivande. Inom satsningen erbjuds stöd till både...