Under denna sida listas de universitetsövergripande projekt som finns i förvaltningens projektkatalog, samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Projektstöd

Vägledning, stöd och mallar för arbetet inom interna projekt finns på den gemensamma projektstödssidan.

Projekt med alp-medel

Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.

Anmälan Championsutbildning – 0365

Grupper och tider Välj den grupp som passar dig bäst. Det går endast att anmäla sig till en av grupperna. Utbildningstillfället för grupp 3 har utgått p.g.a. för få anmälda. Anmälan ska vara godkän...