Aktuella projekt 2020

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Projektstöd

Vägledning, stöd och mallar för arbetet inom interna projekt finns på den gemensamma projektstödssidan.

Projekt med alp-medel

Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.