Aktuella projekt 2020

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Projektstöd

Vägledning, stöd och mallar för arbetet inom interna projekt finns på den gemensamma projektstödssidan.

Projekt med alp-medel

Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.

Anmälan Championsutbildning – 0365

Grupper och tider Välj den grupp som passar dig bäst. Det går endast att anmäla sig till en av grupperna. Anmälan ska vara godkänd av avdelningens/institutionens chef. Sista anmälningsdag är den 12...