PageType: FaqCategoryPage

Implementering av MIUNs strategi i ett utbildningsprogram på två campusorter

”Supported Education” – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa

Samverkansportfolio

Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work

Samverkan mellan Miun labb-miljöer

Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare

Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning

Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner