PageType: FaqCategoryPage

DIGIFLEX: Digital och flexibel uppdragsutbildning

EKO – Best Practice 2019–2021

Fokus elit

Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner

”Supported Education” – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa

Samverkan mellan Miun labb-miljöer

Samverkansportfolio

Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare

Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga

Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling

Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work

Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning

MetodVis: Framtagande och utveckling av ett visualiseringsverktyg (lärverktyg för vetenskapliga metoder

Barnens universitet

Cloud solution for education using virtual desktop for all university students. Phase II

Implementering av MIUNs strategi i ett utbildningsprogram på två campusorter

MIUN Research Exhibition: Upplevelsebara forskningsutställningar i det fysiska och digitala biblioteksrummet

Supported Education

Kompetens- och kursutveckling i samiska frågor

Hållbarhet i MIUNs vardag

Introduktionskurs till universitetsstudier

MetodVis 2.0 - Ett visualiseringsverktyg

Studenternas studiestrategier i distansundervisning