Barnens universitet

Mål

Öka intresset för utbildning och forskning för unga i syfte att öka övergång till högre studier i våra regioner.

Tidplan

Januari 2020 - December 2021

Tilldelade medel

1 520 tkr

Kontaktperson

Sofia de Wall (KOM)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.