Fokus elit

Mål

Att erbjuda ett ekonomprogram som är särskilt anpassat för elitidrottare samt implementera ett nytt system kring tentamensrutiner för dessa studenter.

Tidplan

2018-09-01 -- 2022-01-30

Tilldelade medel

495 tkr

Kontaktperson

Anna Sörensson (EJT)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Statusrapport för projektet finns nu att läsa: Statusrapport Fokus elite