Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner

Mål

  • Att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner, vilket gör dem tydliga och i allra högsta grad användbara för studenterna och andra intressenter.
  • Att skapa en universitetsgemensam syn på kursplaner vilket i sig bidrar till ökad kvalitet på dokumenten. Som ett led i detta behöver vi skapa en bred medvetenhet om kursplanens betydelse bland ämneskollegier och lärarlag och därmed motivera ett kontinuerligt utvecklingsarbete med projektet som ett första ”avstamp”.  
  • Att samtliga avdelningar och ämneskollegier börjar arbeta utifrån de riktlinjer och stöddokument som projektet ska leda till, för att skapa en kvalitetsdrivande och kontinuerlig diskussion kring kursplaner utifrån ett helhetsperspektiv.

Tidplan

Okt 2018 - juni 2019.

Tilldelade medel

685 tkr

Kontaktpersoner

Kerstin Gustafsson (NMT) och Mia Wiklander (HUV)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Slutrapport publiceras här efter den 30 juni.