Webbinarium på temat Livslångt lärande i en digital era / Webinar on Lifelong learning in a digital era

32775221-male-student-with-teacher-building-robot-.jpg

Datum/Date: Måndag 16:e november / Monday November 16th

Tid/Time: 13.00-16.00 CET

Det här är ett webbinarium för dig som är intresserad av livslångt lärande, digitalsering i ett föränderligt utbildningssystem och lärande för yrkesverksamma.
Det blir en inspirerande eftermiddag med tre internationellt välmeriterade experter som keynotes. Dessa kommer att ge kortare introducerande föreläsningar med efterföljande frågestund. Webbinariet kommer att ges på engelska. Deltagandet är kostnadsfritt.

Information in English

This is a webinar for you who are interested in issues concerning lifelong learning, digitalisation in a changing educational system, and professional development.
We hope to give you an inspiring afternoon with three internationally recognised experts as keynotes. They will each give you a shorter introductive presentation followed by a question and answer session. The webinar will be held in English. There will be no fee for participation.

Keynotes

Lisa-Marie Blaschke, Universitetet i Oldenburg

Lars Svensson, Högskolan Väst

Rikke Toft Nørgård, Aarhus Universitet


Program

13.00-13.10: Inledning/Introduction

13.10-13.30: Keynote 1

13.30-13.50: Discussion 1

14.00-14.20: Keynote 2

14.20-14.40: Discussion 2

14.50-15.10: Keynote 3

15.10-15.30: Discussion 3

15.30-16.00 Paneldebatt och avslutning/Panel discussion and concluding remarks

Anmälan/Registration

Vi behöver din anmälan senast den 5:e november. Länk till webinariet kommer senare att skickas ut med e-post till alla anmälda deltagare.

The last day for registration is November 5th. All registered participants will later receive information on how to access the webinar.

Anmälan/Registration

Kontakt

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 88

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07