Här finns information om implementeringen av Office365 vid Mittuniversitetet.

Tjänster_O365_20200303.jpg

Office 365 (O365) är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar. Det innehåller förutom kontorsprogram (Word, Powerpoint, Excel, Outlook e-post och Outlook kalender), även flera andra tjänster som exempelvis program för att diskutera, utbyta idéer, planera, samarbeta och dela dokument.

Introduktion i Teams

För att få åtkomst till Teams behöver du gå en kort utbildning med någon som utbildats till champion på din institution/avdelning/motsvarande.

Mer information och stödmaterial

Information om de O365-tjänster som Mittuniversitetet supporterar finns under Stöd och service/IT-tjänster.

Rutiner och styrdokument

Regler för Office 365 och checklista för teams

Rutinbeskrivning med lathund för digitala arbetsytor

Rutinen är en del av Mittuniversitetets ledningsinformationssystem för informationssäkerhet.

Rutinbeskrivning med lathund för digitala arbetsytor (pdf)

E-post och Teams utifrån arkivkrav och GDPR

Dataskyddsförordningen gäller även information i e-post, chattar etc. I princip alla meddelanden som kommer in till eller skickas från ett användarkonto innehåller minst en personuppgift (avsändare/mottagare/signatur etc.) och därför måste vi, förutom att följa regelverket för allmänna handlingar, även följa regelverket för personuppgiftshantering.

För att underlätta hanteringen av information i e-post och Teams finns en steg-för-steg guide.

Skype - Teams

Skype – Teams

Mittuniversitetet genomför just nu en övergång från Skype mot Teams. Målet är att Skype ska vara avvecklat senast 2020-12-31 (Microsoft avvecklar Skype i slutet av juli 2021).

Under övergångsperioden kommer vi att använda oss av ”Islands-mode”, vilket innebär att vi kör både Teams och Skype for Business parallellt och utan koppling till varandra. Vi kommer utbilda personalen i Teams, gruppvis, så att alla använder båda klienterna under en tid. När merparten av alla användare är igång med Teams så läggs användarna över i Teams-Only läge. När alla användare är i Teams-Only läge stänger vi ner Skype.

Mer information