PageType: FaqCategoryPage

Vad kan pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD handla om?

Hur långa är pedagogiska utvecklingsarbeten i HEaD?

Vad menas med att arbetena ska genomföras i ett arbetslag?

Hur går det till med medfinansiering?

Måste deltagarna betala OH för tiden i utvecklingsarbetet?

I hur stor utsträckning måste arbetet vara planerad vid ansökningstillfället?

Vad förväntas under utvecklingsarbetet?

Vilket stöd kan vi förvänta oss i arbetet?

Krävs det ett godkännande av prefekt?

Kommer det finnas flera utlysningar inom HEaD?

Hur väljer ni ut vilka arbeten som stöds?