Pågående och avslutade utvecklingsarbeten

Här kan du se alla utvecklingsarbeten, både pågående men även avslutade.

2022-2023

Simuleringsteknologi inom omvårdnad

  • Mål: att utveckla ämnets didaktiska verktygslådan för studenters lärande genom att använda simuleringsteknologi i distansundervisning.
  • Deltagare: Hanna Dahlström (HOV), Jan-Örjan Holmbom (HOV), Sara Guerin (HOV)

Kommunikativ kursutveckling (DISA)

  • Mål: att skapa en ny pedagogiskt och digitalt genomtänkt kursstruktur som kompletteras med lämpliga digitala verktyg och utvecklas med studenter.
  • Deltagare: Ann T. Ottestig (MKV), Lena Lundgren (MKV)

Litteratur och skrivande

  • Mål: att utveckla former för informellt, studiesocialt, digitalt umgänge som skapar och stärker sammanhållning inom distansprogram.
  • Deltagare: Roger Edholm (HSV), Ulrika Lif (HSV)

Interactive media

  • Mål: att utvärdera verktyg för asynkrona interaktiva moduler i distansundervisning.
  • Deltagare: Lennart Franked (IST), Mazhar Hussain (EKS), Olof Björkqvist (CHE)

Sidan uppdaterades 2023-01-02