SPEDAT – Spel för datalogiskt tänkande

Gruppen bakom projektet avser utveckla ett lärspel för studenter som påbörjar sin första kurs i programmering och hoppas förbättra både genomströmning och måluppfyllelse på programmeringskurserna.

Projektmedlemmar

Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

+46 (0)10-1428588

Sidan uppdaterades 2023-04-13