BLAD - Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande
Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

BLAD är ett internt utvecklingsprojekt på Mittuniversitetet som går ut på att utveckla former för livslångt lärande och distribuering av kompetensutveckling, anpassad efter de krav och behov som de samhälleliga och tekniska utvecklingen ställer på offentliga organisationer och näringsliv.

Projektledare

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428288

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

+46101428207