Jag försöker logga in på Miun:s egen zoom-instans men får ett felmeddelande.

Mittuniversitetets zoom-instans är inte tillgänglig för lärare ännu. Den som försöker logga in där får för närvarande ett meddelande om att de ska kontakta helpdesk för mer information. Under hösten 2018 kommer den att testas i pilotmiljö för att därefter öppnas för alla inför vårterminen 2019. Mer information om zoom-projektet och vad som är på gång finner du här på medarbetarportalen.