På denna sida kan du följa arbetet som ledde  fram till den nya strategin för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet för 2019–2023.

Styrgruppen kommenterar strategiarbetet

Styrgruppen kommenterar strategiarbetet

Sidan uppdaterades 2023-03-13