Rektor inbjöd i augusti 2015 alla medarbetare att delta i Mittuniversitetets framtidsarbete – Miun 2025 – som startade i samband med rektors inspirationsdagar.

Anders Söderholm, rektor

Rektors inledningstal från Rektors inspirationsdag den 20 augusti 2015

Sidan uppdaterades 2022-09-16