Rektor inbjöd i augusti 2015 alla medarbetare att delta i Mittuniversitetets framtidsarbete – Miun 2025 – som startade i samband med rektors inspirationsdagar.

Under 2015 och 2016 genomförde vi ett framtidsarbete som alla välkomnades att delta i. Och vi gjorde det med det vetenskapliga samtalet som metod, där vi utmanade tanken om att det finns ett sätt att beskriva vår framtid och vår identitet. Flera perspektiv skulle belysas, många röster skulle höras och på så sätt ville vi nå förståelse och respekt för att det finns olika synsätt. Det är tillsammans som vi skapar vår framtid och det universitet vi vill vara.

Framtidsarbetet tog sikte på en ny utvecklingsplan. Arbetet bestod av tre delar: en seminarieserie, fem fallstudier och en summering i form av boken Mitt, ditt och vårt universitet där mångas berättelser om Mittuniversitetet beskrivs. 

Seminarier

Seminarium 6 den 13 mars 2017

Det sjätte seminariet och avslutande seminariet hölls den 13 mars, där presenterades hela arbetet, analysen och slutsatserna.

Seminarium 5 den 2 december 2016

Seminarium 5 med tema Forskningsmiljöers möjlighetsvillkor den 2 december 2016 kl. 10.15–12.30 ställdes in på grund av för få anmälda.

Seminarium 4 den 24 augusti 2016

Seminarium 4 med tema Idéer om akademiskt ledarskap ägde rum den 24 augusti i samband med Rektors inspirationsdagar

Seminarium 3 den 25 april 2016:

Seminarium 3 med tema På (o)lika villkor genomfördes tillsammans med Lika villkorsgruppen den 25 april.

Seminarium 2 den 5 februari 2016:

Ut-bildnings-fabriken.

Seminarium 1 den 20 aug 2015:

Fantasier om en värdegrund

 

Bok för nerladdning

Mitt, ditt och vårt universitet

Du kan även beställa boken i tryckt format genom att skicka ett mejl till christina.olsson@miun.se.

Anders Söderholm, rektor

Rektors inledningstal från Rektors inspirationsdag den 20 augusti 2015