Seminarium 4 – Idéer om akademiskt ledarskap

Välkommen till seminariet om akademiskt ledarskap den 24 augusti. Sista anmälningsdag för att delta på plats var den 15 augusti, men för att se livesändningen via dator behövs ingen föranmälan.

Det fjärde seminariet Idéer om akademiskt ledarskap äger rum den 24 augusti, i samband med rektors inspirationsdagar, och under den rubriken vill vi diskutera universitetets styrningsformer i relation till den akademiska friheten, där kollegialiteten ofta ställs mot managementkulturens krav på linjestyrning. Den förste talaren är Stefan Svallfors, professor vid Södertörns högskola som talar på temat ”Forskningspolitik som kunskapshinder”. Den andre talaren är Mats Benner professor i forskningspolitik vid Lunds universitet som kommer att tala på temat ”Akademiskt ledarskap: vad fungerar och varför?”.

Seminariet följs av en paneldebatt som leds av professor Katarina L Gidlund med representanter för funktioner som avdelningschef, ämnesföreträdare, forskningsledare, studentkåren, kanslichef. Därefter ägnar vi eftermiddagen till att fördjupa oss i Miun 2025 arbetet. Kontrastparen berättar som sina insatser och det bjuds in till dialog. 

Här kan du se alla föredrag från Miun2025-seminariet

Program

10.15–10.20     Kort introduktion
10.20–11.00     Stefan Svallfors
11.00–11.40     Mats Benner
11.40–12.30     Samtal: vilket slags ledarskap vill Mittuniversitetet ha?
12.30 -13.30     Lunch
13.30- 15.00     Miun 2025: Inga Carlman, Peter Öhman, Angelika Sjöstedt Landén, Ingela Bäckström, Lena Karlsson, Lars Åke Lindström, Peter Degerman, Bengt Gunnar Jonsson, Kristina Zampoukos