Inbjudan till alla anställda vid Mittuniversitetet

I samband med Miun 2025-arbetet så kommer vi fram till slutet av 2016 att genomföra flera olika aktiviteter för att tillsammans fundera över vårt universitet. Vi vill nu bjuda in alla anställda att dela med sig kring sina erfarenheter och funderingar om vårt universitet genom att skriva en kortare text/reflektion:

Berättelser om Mitt universitet – att förstå något gemensamt

Mittuniversitetet har många ansikten och dess historia innehåller många intressanta berättelser. Om vi bara får tillgång till en enda berättelse om resan fram till vårt tioårsjubileum blir det svårt för oss att känna igen allas vårt universitet och erkänna vårt arbetes lika värde. Det blir också svårt att utifrån en enda berättelse se alla möjliga nya horisonter. Att låta olikheterna ta plats blir på så sätt själva utgångspunkten när vi reflekterar över vad vi förlorat, vad vi vunnit och vad vi vill finna.

Berättelser om Mitt universitet ska bli en bok som handlar om hur vi medarbetare vid Mittuniversitetet vill berätta om vår arbetsplats och vårt arbete i syfte att ge ett inspel till det nya strategiarbetet. Alla anställda är välkomna och vi ser gärna en spridning i bidragen vad det gäller såväl yrkesroll (TA-personal, forskare/lärare), position (chef–medarbetare), hur länge man arbetat vid Miun (nyanställd–lång tid vid Miun) och naturligtvis vad det gäller kön och bakgrund.

Texterna behöver inte vara så långa (1–3 A4-sidor)och formen kan variera, det finns alltså inga krav på att det behöver vara en akademiskt färgad text, fokus är berättelser och betraktelser. Om man gärna vill bidra men hellre skulle vilja bli intervjuad så är det också en möjlighet. Förslag på bidrag skickar du som en vanlig word-fil till katarina.lindblad-gidlund@miun.se och katarina.giritli-nygren@miun.se senast den 31 januari 2016.