Fallstudier – lägesrapport hösten 2016

Kollage_Eva_idag.jpg
De fem kontrastparen

KP 1. Bortom NPM − Angelika Sjöstedt Landén och Ingela Bäckström

Detta har gjorts:

 • Presenterat tänkt arbete på avdelningsmöte för avdelningen för Samhällsvetenskap dec (Angelica)
 • Presenterat tänkt arbete på avdelningsmöte för avdelningen för kvalitets- och maskinteknik den 17/2 -16 (Ingela)
 • Informerat SHVs ledningsgrupp om arbetets status och tänkt fortsättning 9/3-16 (Angelica och Ingela)
 • Intervjuat 5 personer på vardera avdelningen under våren 2016 enligt följande fördelning:
 • Adjunkter 2, Lektorer 5, Doktorander 3, Professor 1, Ålder 31-59 år, Män/Kvinnor 5/5, Placeringsorter: Sundsvall och Östersund.
 • Presentation på rektors inspirationsdagar den 24/8 -16.
 • Gemensam analys av intervjuerna har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten.  

Detta kommer att göras:

 • Vi planerar en presentation samt en workshop för avdelningen för Humaniora den 28/9-16 tillsammans med kontrastparet Peter Degerman och Mikolaj Dymek.
 • Föreläsning på SULF dagen den 6/10-16 (Angelica).
 • Kommunicera pågående analys till alla medarbetare på de avdelningar där vi gjort intervjuer för att skapa dialog.  
 • Vi planerar att skria en varsin vetenskaplig artikel av materialet som också kan ligga till grund för vidare diskussioner.
 • Skriva bokkapitel

KP 2. Språkets makt och maktens språk − Mikolaj Dymek och Peter Degerman

Detta har gjorts:

 • Grundläggande analys av varumärke, kommunikationsplattform, utbildnings- och forskningsstrategier.
 • Intervjuer med kommunikationsavdelningen.
 • Gruppsamtal och intervjuer med ämnen och ämnesansvariga inblandade i lärarutbildningen (om forskningsstrategierna och MIUN: s kärnvärden)
 • Samtal med anställda (samt representanter från studentkåren) om praktik i professionsutbildningarna.
 • Peter gjorde en presentation på rektors inspirationsdagar den 24/8 -16.

Detta kommer att göras: 

 • Seminarium med MKV på avdelningsmöte.
 • Seminarium med HUM.
 • Nedslag vid Meriteringsprogrammets internat (där både jag och Peter deltar tillsammans med 40+ andra post-doktorer från hela MIUN), Södra Berget, 26-27 september – kort information och intervjuer via enkät.
 • Gemensamt seminarium med KOM under rubriken ”Varför är webben orange?” 
 • Skriva bokkapitel

KP 3. Arbetsdelningar och organisatoriska utmaningar – Kristina Zampoukos och Bengt Gunnar Jonsson

Detta har gjorts:

 • Kristina har genomfört tre intervjuer, samtliga på NMT, två kvinnor, en man, samtliga på fasta anställningar: avdelningschef, fakultetsadministratör och forskare.
 • Bege har genomfört 3 intervjuer, samtliga på HUV: en fakultetsekonom, studierektor och en forskare (fd avdelningschef).
 • Presentation på rektors inspirationsdagar den 24/8 -16.
 • Tillsammans med KP5 planerade vi och genomförde en workshop i anslutning till Rosemary Deems föreläsning 22 september. 

Detta kommer att göras:

 • Medverka vid avdelningsmöte vid avdelningen för turism och geografi för att initiera gruppdiskussioner.
 • Analysera materialet.
 • Skriva ett bokkapitel

KP 4. Styrningsrelationer utifrån och in och inifrån och ut – Inga Carlman och Peter Öhman

Detta har gjorts:

 • Vi har läst dokument (inklusive Mittuniversitetets styrdokument)
 • Vi har genomfört fyra intervjuer (strukturerade samtal)
 • Vi har hållit presentationer vid följande tillfällen:
 • Avdelningsmöte EVJ/SHV, 23 mars 2016 (Peter)
 • Ämnesföreträdarträff NMT 6 april 2016 (Inga och Peter)
 • Fakultetsinternat HUV 7 april 2016 (Peter)
 • Rektors inspirationsdagar, 24 augusti 2016 (Inga och Peter)
 • Vi har samlat in data och medverkat vid seminarier vid ovanstående tillfällen (vid varje tillfälle har vi också frågat samtliga närvarande vad det första de kommer att tänka på är när de hör ordet styrning).
 • Vi har börjat analysera insamlad data 

Detta kommer att göras:

 • Vi ska fortsätta läsa dokument (inklusive Mittuniversitetets styrdokument)
 • Vi ska göra ytterligare två intervjuer (strukturerade samtal)
 • Vi ska fortsätta att analysera insamlad data
 • Vi ska skriva ett bokkapitel

KP 5. Professioner i akademin och akademins professioner – Lena Karlsson och Lars Åke Lindström 

Detta har gjorts:

 • 160307 hade KP5 (Lena, Monika och Larsåke) ett första möte. Diskussioner om vad rubriken innebar för oss, vi försökte förstå vad K2 förväntade sig av oss. Vi uppfattade det som att vi hade i princip fria händer att skapa innehållet utifrån hur vi tolkade rubriken.
 • KP5 hade ytterligare några möten under våren för att försöka hitta sitt arbetsområde och arbetssätt.
 • I maj hade vi en liten workshop med förvaltningens utökade ledningsgrupp (FLG+) och deltog vid FC informerar.
 • I augusti återupptog vi vårt arbete inom KP5 som från och med hösten består av Lena och Larsåke då Monika nu gått i pension. Vi har interna möten inplanerade var 14:e dag fram till jul.
 • Vi har bjudit in till intervjuer och tagit fram frågeställningar. Vi har skickat ut inbjudan brett via chefer, till all personal på förvaltning, bibliotek, fakultetskanslierna, kommunikation- samt samverkansavdelning.
 • Presentation på rektors inspirationsdagar den 24/8 -16.
 • Vi besökte HUV-kansliets avdelningsmöte i början av september för att kort presentera vårt arbete och puffa för kommande intervjuer. Detsamma gjordes på FC informerar i mitten av september.
 • Tillsammans med KP3 planerade vi och genomförde en workshop i anslutning till Rosemary Deems föreläsning 22 september. 

Detta kommer att göras:

 • I dagsläget har vi bokat in fyra individuella intervjuer i Sundvall och fyra i Östersund. Vi hoppas på fler intervjuer, kommer att gå ut med en påminnelse för att försöka täcka in fler professioner.
 • Vi kommer att delta på avdelningsmöten hos STUA, SUSS och Kommunikationsavdelningen.
 • Analys ska göras av intervjuerna.
 • Skriva bokkapitel.