Seminarium 6: Mitt, ditt och vårt universitet

Nu är vi där, nästan två år har gått, och ”det annorlunda framtidsarbetet” Miun2025 går in i en ny fas! Under de här åren så har en mängd olika aktiviteter genomförts, det har hållits seminarier, det har genomförts fallstudier och det har också skrivits en bok om arbetet som fått namnet Mitt, ditt och vårt universitet. Vi vill därför bjuda in till ett samtal om hur vi går vidare och skapar vårt gemensamma arbete fram till 2025.

Utgångspunkten för Miun2025 har hela tiden varit att olika perspektiv ska belysas och många olika röster ska få höras och att vi använder oss av det vetenskapliga samtalet som metod. Det innebär att vi vilar på en tanke om att vi på så sätt når förståelse och respekt för att det finns olika synsätt och en mångfald av infallsvinklar och att det är erkännandet av dessa som också skapar förutsättningar för att vi kan verka tillsammans.

Mittuniversitetet har många ansikten och dess historia innehåller många intressanta berättelser. Om vi bara får tillgång till en enda berättelse om vår resa blir det svårt för oss att känna igen allas vårt universitet och erkänna vårt arbetes lika värde. Det blir också svårt att utifrån en enda berättelse se alla möjliga nya horisonter. Att låta olikheterna ta plats har på så sätt varit själva utgångspunkten när vi reflekterat över vad vi förlorat, vad vi vunnit och vad vi vill finna.

Berättelser om Mitt universitet är en bok som sammanfattar Miun 2025-projektet och som handlar om hur medarbetare vid Mittuniversitetet vill berätta om sin arbetsplats och sitt arbete i syfte att ge ett inspel till det nya strategiarbetet. Boken kommer att publiceras digitalt på medarbetarportalen inom kort och kommer även att delas ut vid seminariet.

På det här avslutande seminariet kommer kontrastparen (som varit ansvariga för de olika spänningsfälten) att lyfta sina observationer och slutsatser och rektors ledningsgrupp (som initierade arbetet) att reflektera över Miun 2025 (vad de sett och hur de ser på vägen framåt). Det här samtalet är början på nästa steg där projektet Miun 2025 avslutas men där arbetet med att vårt universitet blir det vi vill 2025 går in i nästa fas.

Anmälan och annan praktisk information
Datum: 13 mars
Tid: 8:30-10:30, frukost står framdukat från 8:15
Plats: Sundsvall (N102 samt M104) och Östersund (F217), även via webben på www.miun.se/live

Anmäl din medverkan nedan senast den 8 mars.