Seminarium 1 – Fantasier om en värdegrund

Det första seminariet hölls den 20 augusti 2015 i samband med rektors inspirationsdagar.

Det hade ”Fantasier om en värdegrund” som tema. De två talarna Soraya Hashim (projektledare och community manager på Rättviseförmedlingen) och Mats Alvesson (professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet) berörde bland annat huruvida det är önskvärt, nödvändigt och/eller görbart att samlas kring en gemensam värdegrund. 

Du kan ta del av deras föreläsningar via filmerna på denna sida!

Du som vill läsa de debattartiklar i Svenska Dagbladet och DN som Mats Alvesson berörde i sin föreläsning hittar dem här:

Soraya Hashim Rättviseförmedlingen föreläser

Mats Alvesson från Lunds universitet föreläser

Mats Alvesson utfrågas efter föreläsningen

Rektors inledningstal

Ledningen utfrågas efter föreläsningarna