Seminarium 3 – På (o)lika villkor

Det tredje seminariet På (o)lika villkor ägde rum den 25 april och under den rubriken diskuterades vad ”på lika villkor” kan innebära och hur det praktiskt kan göras i förhållande till t.ex. undervisning, forskning, organisering, ledning och fördelning av resurser.

Sidan uppdaterades 2023-01-18