Seminarium 3 – På (o)lika villkor

Det tredje seminariet På (o)lika villkor ägde rum den 25 april och under den rubriken diskuterades vad ”på lika villkor” kan innebära och hur det praktiskt kan göras i förhållande till t.ex. undervisning, forskning, organisering, ledning och fördelning av resurser. Inte sällan osynliggörs underliggande spänningar som finns mellan olika rättviseideal och metoder för att behandla alla lika och att utjämna skillnader.

Sidan uppdaterades 2017-03-22