Seminarium 2 – Utbildningsfabriken

Det andra seminariet som hölls den 5 februari 2016 hade som tema Ut-bildningsfabriken. Där lyftes frågan om högskolornas/universitetens roll i samhället i relation till utbildning utifrån tankar som ofta upprepas i den här typen av diskussioner, såsom nytta, mål och mening med högre utbildning.

Seminarium 2 – Utbildningsfabriken

Gamla bildbanksbilder

Seminarium 2 – Utbildningsfabriken

Gamla bildbanksbilder

Sidan uppdaterades 2023-01-18