Representanter i referensgrupp i visions- och strategiarbetet:

Biblioteket:

 • Cathrine Berggren

KOM/SAM:

 • Robert Pettersson

HUV

 • Peter Öhman
 • Mikael Nordenmark
 • Magnus Perlestam
 • Anna Olofsson
 • Siv Söderberg
 • Larsåke Lindström

Förvaltningen:

 • Stefan Lundborg
 • Håkan Stenström
 • Victoria Sjöbom

NMT:

 • Catrin Johannson
 • Pernilla Ingelsson
 • Ingela Bäckström
 • Bengt-Gunnar Jonsson
 • Lena-Maria Öberg
 • Stefan Pettersson

Student:

Ordf Östersund/Sundsvall