Remisseminarium – vart är vi på väg?

Den frågan och många fler togs upp och reflekterades kring på remisseminariet om nya strategin den 24 april.

Alla medarbetare och studenter var inbjudna att delta. På seminariet fanns möjlighet att ställa frågor, lyfta kommentarer och föra samtal kring strategin tillsammans med bl. a. rektor och prorektorer.

Seminariet hölls den 24 april kl 13:00–14.30 via bildkonferens i F217, Östersund, och i N102, i Sundsvall.

Underlaget inför seminariet hittar du i rutan på denna sida. Du gick att delta på båda orterna eller digitalt via miun.se/live.

Strategin ska beslutas av universitetsstyrelsen den 23 maj.

Eventuella ytterligare synpunkter på underlaget tas emot av Emelie Holmlund.

Film – livesändning av seminariet