Workshop 1 inom strategiarbetet genomfördes den 28 nov i Östersund respektive den 1 dec i Sundsvall.

Workshopen var uppdelad i två pass: 

Del 1, första timmen, handlade om Internationalisering och mobilitet.

Universitetet är förmodligen den organisation som allra bäst kan dra in världen i regionen. Därför diskuterades internationalisering på alla nivåer. Hur arbetar vi för att maximera möjligheter för alla våra medarbetare och studenter att skapa och behålla viktiga internationella kontakter? Hur ser det ut hos oss idag. Hur vill vi att det se ut på längre sikt? Hur kommer vi dit? 

Del 2, andra timmen, hade temat Kvalitet.

God kvalitet i hela vår verksamhet är avgörande för att skapa hög relevans och attraktivitet samt för utveckla oss och vår omgivning. Kvalitet diskuterades brett och utifrån flera perspektiv. Grundfrågorna kretsade kring vad vi gör bra idag och vad vi ska behålla. Samt vad vi behöver göra annorlunda och förändra.

Varje pass inleddes med en kort omvärldsspaning.