Den andra workshopen inom strategiarbetet genomfördes den 1 och 2 februari i Östersund respektive Sundsvall.

Ordmoln ws 2 strategiarbetet.jpg

Workshopen fokuserade på två teman; samverkan och digitalisering: 

Samverkan inom universitetet och med det omgivande samhället är viktigt för att utveckla forskning och utbildning.  Vad gör vi redan idag som är bra och hur kan vi göra mer utav det?

Digitalisering berör såväl utbildning och forskning samt vårt interna arbete. Hur kan vi på bästa sätt använda digitalisering att utveckla vårt interna arbete, forskning och utbildning? Hur kan och ska vi på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter?