Den tredje och sista omgången workshoppar inom strategiarbetet genomfördes den 22 februari i Sundsvall respektive den 23 februari i Östersund.

Workshopen var uppdelad i två pass; profilering och den goda arbetsmiljön. 

Vad och i vilken riktning, vill vi med vår profilering? Vår styrka är både vår spets och vår bredd. Genom en spännande bredd kan vi attrahera studenter med olika bakgrund. Och genom kvalificerad utbildning och forskning attraherar vi ytterligare studenter samtidigt som vi, genom fördjupad kunskap och innovation, bidrar till att lösa regionala och globala problem. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för förmågan att attrahera kompetens nationellt och internationellt. Att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera kvalificerade medarbetare är avgörande för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Hur skapar vi förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetare och ledare tillsammans skapar en god arbetsmiljö?