Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom matematik samt matematikens och naturvetenskapens didaktik. Undervisningen sker främst via program så som basåret, ingenjörsprogram och lärarutbildningen, men institutionen erbjuder också fristående kurser i matematik.

Mer från institutionen

Kontakt MOD

Tomas Nilson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428522