Information om corona för dig som medarbetare

Här finner du några ofta ställda frågor (FAQ) och svaren på dem

35815391-dispersed-corona-viruses-with-dark-backgr.jpg

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen INFORMATION OM CORONA FÖR DIG SOM MEDARBETARE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 21 svenska sidor och 8 engelska sidor som är taggade med INFORMATION OM CORONA FÖR DIG SOM MEDARBETARE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Så distansarbetar vi under hösten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan jobba på distans ska fortsätta med det under hösten, bland annat för att avlasta kollektivtrafiken. Det gäller även medarbetarna på Mittuniversitetet.

Lokaler anpassas inför hösten

För att Mittuniversitetet ska kunna bedriva coronaanpassad campusutbildning i höst pågår övergripande förberedelser av lokalerna på campus som ska vara åtgärdade till terminsstarten.

Möjligheter för salstentamen i höst

Institutionerna avgör vilka examinationer som ska ges förtur till salstentamen i höst. Behovet av prioritering beror främst på risken för brist på tentavakter och tentasalar.

Planeringen inför hösten fortsätter

Det pågår ett omfattande planeringsarbete inför hösten på hela Mittuniversitetet. Fortfarande finns många frågetecken att reda ut och flera ställningstaganden som måste göras.

Coronaanpassningen påverkar studiemotivationen

I en enkät har våra studenter fått svara på hur Coronaanpassningen har påverkat deras studier. Sammantaget verkar anpassningen ha fungerat tillfredsställande, även om vissa grupper upplever problem...

Akademisk högtid skjuts fram till 2021

Som en följd av den pågående pandemin skjuts årets akademiska högtid fram till hösten 2021. Den kommer att slås ihop med nästa års högtid som genomförs den 7-8 oktober 2021 i Östersund.

Kriterier för campusundervisning i höst

En ny samordningsgrupp för coronaanpassad campusutbildning har föreslagit kriterier för vilka som i första hand ska ha sin undervisning på campus i höst, om läget då tillåter.

Arbetsmiljö – temat i Ledningspodden

Att ”gå till och från jobbet” fast man jobbar hemma, afterwork via ZOOM och vikten av att ta ansvar för att ingen hamnar i digitalt utanförskap. Bland annat detta avhandlas i den senaste...

Tentamen i Coronatider

Kravet på distansundervisning för utbildningarna har medfört en del utmaningar, inte minst för hur salstentamen ska genomföras. Därför var det tur i oturen att Mittunversitetet redan innan jul...

Undervisa på distans

Här hittar du information och tips om undervisning på distans för dig som lärare. I första hand ska du använda Zoom eller Moodle vid distansundervisning.

Fler utbildningsplatser på grund av Corona

Regeringen har givit landets lärosäten ett utökat uppdrag för att mildra effekterna av pandemin. För Mittuniversitetet innebär det utökade uppdraget att det blir fler platser till sommarkurser och...

Vanliga frågor

Här hittar du som medarbetare vid Mittuniversitetet information som rör vår verksamhet med anledning av coronaviruset och covid-19

Här finns ofta ställda frågor (FAQ) och svaren på dem.

Hittar du inte det du letar efter kan du maila det som rör vår verksamhet till kontakt@miun.se. Eller ring 010 - 142 80 00. Har du allmänna frågor om coronaviruset? Ring det nationella informationsnumret 11313