Studenttjänster

Tjänster som du har nytta av när du studerar hos oss.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen STUDENTTJÄNSTER. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 23 svenska sidor och 21 engelska sidor som är taggade med STUDENTTJÄNSTER. Innehållet kan variera beroende på språk.

Ändra e-postadress

Under studietiden kommer du att ta del av viktig information via e-post. För att säkerställa att du tar del av informationen går det därför att få all e-post vidarebefordrad till en egenvald...

Min profil

Här kan du ändra personliga inställningar, lägga upp profilbild och se din kvota.

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, ansöka om pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort.

Mitt schema

Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges.

Wifi på campus

På campus kan du komma åt wifi genom Eduroam. Eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Det ger studenter, forskare och...

Avbrott på kurs

I Ladok kan du göra avbrott på en kurs i Mitt Ladok och under kolumnen "Oavslutade". Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart har du rätt att söka kursen och antas på nytt.

Ansökan om examensbevis

Ansökan om examen görs när du har fått slutbetyg på samtliga kurser som ska ingå i din examen. För information om examen besök www.miun.se/examen.

Schemautsökning

Här kan du göra en schemautsökning på kurs-, program- och lokalscheman.

Här loggar du in till Ladok

I Ladok anmäler du dig till tentamen, ser dina resultat, registrerar dig på kurs, byter din e-postadress, ansöker om examen med mera.

Talsyntesen TorTalk

Läs med öronen. TorTalk finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inscannad text. Markera text på skärmen och få den uppläst. Du kan välja mellan runt 60 olika...

Karriärsök

I karriärsöken hittar du annonser från företag och organisationer som söker studenter.

Programsidor

Här ser du en lista på de program som har egna sidor med studentinformation.

Mina filer

Här hittar du dina dokument, bilder och andra filer.

Mina tentamensresultat

Senast 18 arbetsdagar efter tentamen kan du här ta del av dina rättade papperstentamen digitalt.

MIUN-kortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Gamla tentor

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Mina kurser i Moodle

Här når du dina kurser i Moodle som är universitetets lärplattform. Här hittar du kursmaterial, gruppindelningar med mera.