Mall för självständigt arbete, plagigatkontroll , kursutvärdering och andra saker som hjälper din studieadministration.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen STUDIEADMINISTRATION. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 12 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med STUDIEADMINISTRATION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Tentamenssamordning

Här kan du söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Välkommen till Schemafunktionen

Basuppdraget för schemafunktionen är att schemalägga kurser/program. Vi lägger schema med studenten i fokus fyra läsperioder/år och som ska vara klart fyra veckor innan kursstart.

Ladok för anställda

Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillf...

Atlas - Utbildningsdatabas

Atlas är Mittuniversitetets utbildningsdatabas som hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt ger oss ett stöd i arbetet med utbildningsutbudet. Atlas är...

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och ino...

Plagiatkontroll med Urkund (Ouriginal)

Mittuniversitetet har en gemensam licens för textmatchningsverktyget Ouriginal (Urkund). Detta innebär att lärare vid alla universitetets institutioner kan använda Ouriginal för att kontrollera...

Sidan uppdaterades 2018-01-31