På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen TENTAMEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 14 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med TENTAMEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Digital hemtentamen

Digital hemtentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator hemma. Det är enklare för dig som student att få struktur på det du lämnar in samtidigt som hantering och rättning blir mycket...

Anmälan till tentamen på annan ort

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste allti...

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, ansöka om pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort.

Fusk

Som fusk bedöms varje försök att med otillåtna medel, mobiltelefon, anteckningar, kommunikation mellan tentander, handdatorer etc. besvara tentamensuppgifterna.

Lista på lärcenter

Här finner ett antal Lärcenter där du som student vid Mittuniversitetet har möjlighet att skriva din tentamen.

Om salstentamen på annan ort

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste allti...

Tentamensschema

Här kan du söka tentamenschema för din institution och ort.

Mina tentamensresultat

Senast 18 arbetsdagar efter tentamen kan du här ta del av dina rättade papperstentamen digitalt.

Gamla tentor

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor, papperstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Tentamen

Här kan du anmäla dig till tentamen eller söka ut tentamenstillfällen per institution och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd