På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen TENTAMEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med TENTAMEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Inspera salstentamen

Inspera salstentamen innebär att du skriver din salstentamen på en egen dator i stället för på papper. Det är enklare för dig som student att få struktur på det du lämnar in samtidigt som hantering...

Inspera hemtentamen

Inspera hemtentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator hemma. Det är enklare för dig som student att få struktur på det du lämnar in samtidigt som hantering och rättning blir mycket...

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, anmäla pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort.

Salstentamen på annan ort (STAO)

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste allti...

Tentamensschema

Här kan du söka tentamenschema för din institution och ort.

Gamla tentor

Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor, papperstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparade i pdf-format.

Tentamen

Här kan du anmäla dig till tentamen och se de regler som gäller för tentamen.

Sidan uppdaterades 2020-05-06