Tentamen

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen TENTAMEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 13 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med TENTAMEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Pedagogiskt stöd vid tentamen

Här kan du göra en ansökan om pedagogiskt stöd vid tentamen.

Tentamen på annan ort

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet...

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen. Du anmäler du dig till tentamen på prov inom kurs via mitt Ladok. För att du skall kunna anm

Fusk

Som fusk bedöms varje försök att med otillåtna medel, mobiltelefon, anteckningar, kommunikation mellan tentander, handdatorer etc....

 • Lista på lärcenter

  02 juli - 2019

  Här finner ett antal Lärcenter där du som student vid Mittuniversitetet har möjlighet att skriva din tentamen. Ort Lärcentrum Alingsås* Campus Alings

 • Om salstentamen på annan ort

  09 juli - 2019

  Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet...

 • Tentamensschema

  03 juli - 2019

  Här kan du söka tentamenschema för din institution och ort.

 • Tentamensschema Östersund

  03 juli - 2019

  I TimeEdit kan du hitta en översikt av alla tentamen i Östersund.

 • Tentamensschema Sundsvall

  03 juli - 2019

  I TimeEdit kan du hitta en översikt av alla tentamen i Sundsvall.

 • Tentamensanslag

  03 juli - 2019

  Här kan du se aktuella tentamensanslag.

 • Mina tentaresultat

  16 juli - 2019

  Senast 15 arbetsdagar efter tentamen kan du här ta del av dina rättade papperstentamen digitalt.

 • Gamla tentor

  02 juli - 2019

  Vi kallar dem exempeltentor, övningstentor eller gamla tentor, kärt barn har många namn. Här hittar du gamla tentor för nedladdning. Tentorna är sparad...

 • Tentamen

  08 juli - 2019

  Här kan du bland annat söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd Anmälan till...