Vår forskning

Spara favorit 8 feb februari 2016

Inom avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap finns forskningscentret DEMICOM, som forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.

Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation.

Bland de anställda vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap finns fem professorer, sex disputerade lektorer samt sex doktorander och en forskarassistent.

Läs mer om forskningen vid DEMICOM