Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Spara favorit 3 jan januari 2018

Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom området.

Avdelningen har 25 anställda som primärt jobbar med program, såsom basåret, lärarutbildning och matematik. Förutom program erbjuder avdelningen även fristående kurser inom matematik.

Kontakta MOD-avdelningen

Avdelningschef
Kerstin Gustafsson