Forskningscentra

Spara favorit 15 feb februari 2018

Vid avdelningen för matematik och ämnesdidaktik och matematik utförs framförallt ämnesforskning men även grundforskning inom optimering, numerisk linjär algebra, inversa problem och tillämpad forskning.

Denna del av forskningen har i dagsläget  tillämpningsområden  inom pappersfysik och  sker inom forskningscentret FSCN (på engelska. Se biomekanik)