Mittuniversitetet i Almedalen 2019

Mittuniversitetet finns på plats i Almedalen 2019 för att lyfta fram några av våra ledande forskningsområden. Universitetet arrangerar både egna programpunkter och deltar i andras seminarier under Almedalsveckan.

Almedalen 2018
Vid ett av seminarierna under fjolåret medverkade rektor Anders Fällström samt Johanna Ojala, idrotts- och medieprofil, Knut Rost, vd Diös Fastigheter och Karin Mattsson Weijber, ordförande World Championships Region WCR2019. Foto: Mittuniversitetet.

Genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar vill vi öka kunskapen om Mittuniversitetet bland beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet. 

Mittuniversitetets program

Tid: 3 juli, kl 9-15.15
Plats: Campus Gotlands, sal B51

09.00-09.45 Ökade risker när svårt sjuka patienter förflyttas i en ansträngd vårdkedja - hur kan detta undvikas?

Medverkande forskare:
Marie Häggström, Mittuniversitetet
Lilly-Mari Sten, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

10:00-10.45 Fjärrstyrd flygledning och övervakning - hur kan forskningen påverka framtidens flygplatser?

Medverkande forskare:
Benny Thörnberg, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

11:00-11.45 Medieskuggan på landsbygden i fokus - hur bevakas lokala frågor när traditionella medier utmanas?

SVT Forum spelar in och sänder seminariet i efterhand.

Medverkande forskare:
Elisabeth Stûr, Mittuniversitetet
Lottie Jangdahl, Mittuniversitetet
Asta Cepaite Nilsson, Lunds universitet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

12:30-13:15 Sveriges skogar brann och mängder av frivilliga strömmade till, men var hjälpen alltid välkommen?

SVT Forum spelar in och sänder seminariet i efterhand.

Medverkande forskare:
Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet
Roine Johansson, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

13:30-14:15 Kan levande organismer både avgifta Östersjöns bottnar och skapa nyttiga produkter för samhälle?

Medverkande forskare:
Anders Jonsson, Mittuniversitetet
Börje Norlin, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

14.30-15.15 I väntan på nästa OS - vad får Sverige egentligen ut av stora idrottsevenemang?

Medverkande forskare:
Martin Wallstam, Mittuniversitetet
Kai Kronenberg, Mittuniversitetet

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten.

Skolledardagen, 2 juli

Under Almedalsveckan arrangerar Mittuniversitetets Rektorsprogram tillsammans med övriga lärosäten som har rektorsprogram Skolledardagen. Det sker den 2 juli på Campus Gotland. 

Program

Tid: 2 juli, kl 9-16.00
Plats: Campus Gotlands, sal B51

09.00-09.45 Förskolerektorn – en riktig rektor?

Medverkande forskare:
Maria Styf, Mittuniversitetet
Moderator: Anders Arnqvist 

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

09.50-10.20 Skolledares redskap för lärares samarbete

Medverkande forskare:
Ulf Blossing och Mette Liljeberg, Göteborgs universitet
Moderator: Ulf Leo

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

10.30-11.00 Rektor i förskolan. Om förändrade villkor och uttryck för ledning och styrning av förskolans verksamhet

Medverkande forskare:
Anders Arnqvist, Uppsala universitet
Moderatorer: Ebba Hildén och Emelie Johansson

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

11.10-11.40 Hur skapas ett hållbart skolledarskap?

Medverkande forskare:
Ulf Leo, Umeå universitet
Moderator: Pia Skott

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

11.50-12.20 Vad kan och gör rektorer när de gör och kan vad de förväntas göra och kunna?

Medverkande forskare:
Pia Skott och Niclas Rönnström, Stockholms universitet
Moderatorer: Ulf Blossing och Mette Liljeberg

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

12.30-13.00 Rektorer i förskolan – ett uppdrag i förändring

Medverkande forskare:
Ebba Hildén och Emelie Johansson, Karlstads universitet
Moderator: Maria Styf

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

13.30-14.30 Paneldebatt: Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

Moderatorer: Göran Bostedt, Mittuniversitetet och Pia Skott, Stockholms universitet.

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Föreläsning med Professor Qing Gu, London Centre for Leadership in Learning: "Eight Strong Claims about Successful School Leadership"

För övriga medverkande och för mer info om programpunkten