Mittuniversitetet i Almedalen

Spara favorit 9 nov november 2017
Almedalen

Mittuniversitet finns på plats i Almedalen för att lyfta fram några av våra ledande forskningsområden. Universitetet arrangerar både egna programpunkter och deltar i andras seminarier under Almedalsveckan.

Genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar vill vi öka kunskapen om Mittuniversitetet bland beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet. 

8.45–9.30  Sveriges mål för friluftslivet hotas av brist på kunskap
Riksdagen beslutade 2012 om tio friluftspolitiska mål. Ett av målen är "kunskap om friluftslivet". När målen nyligen utvärderades var kunskapsmålet det enda med negativ utveckling. Vilken kunskap om friluftsliv behövs i framtiden? Vem finansierar forskningen? Hur kan ny kunskap göras tillgänglig?
Medverkande från Mittuniversitetet: Peter Fredman, professor
I panelen: Per Klingbjer, ordförande, Svenskt friluftsliv, Johan Ekroth, kommunikationschef, Friluftsfrämjandet, Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare, Svenska turistföreningen, Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket, Ingrid Peterson, generaldirektör, Formas, Åke Iverfeldt, vd, Mistra, Saila Quicklund, riksdagsledamot (M).

9.45–10.30 Kan morgondagens plastpåse vara fiberbaserad?
Sverige förbrukar 1,3 miljarder plastpåsar per år. När plastpåsar inte återvinns utgör de en stor miljöfara. Är det möjligt att halvera förbrukningen av plastpåsar genom att ersätta plasten med fiberbaserade produkter?
Medverkande från Mittuniversitetet: Sven Norgren, forskare
I panelen: Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige, Torgny Persson, Skogsindustrierna, Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, Johan Hultberg, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden (M). Se seminariet i efterhand

10.4511.30 Livet och arbetet för egenföretagare i Det jämställda landet
Hur kombineras arbets- och privatliv på bästa sätt i ett alltmer jämställt samhälle? Egenföretagare är en grupp som ofta värnas politiskt för att ges bättre förutsättningar för att driva företag. I verkligheten har de ofta svårare att nå balans mellan krav i arbets- och privatliv än andra. 
Medverkande från Mittuniversitetet: Emma Hagqvist, doktor i hälsovetenskap, Bodil Landstad, professor i hälsovetenskap med fördjupning arbetsliv
I panelen: Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert, Företagarna och Morten Kulstad, ledare för Kulstad Maskin AS.
Se seminariet i efterhand

11.4512.30 Crime prevention – redefining policing strategies to increase community safety
Safe communities are a priority objective to law enforcement and authorities that strive to fight against crime rates, which tend to remain stable year after year. How do we create a successful crime prevention? It´s possible by working closely together, as displayed in project "Navet" in Sundsvall.
Participants from Mid Sweden University: Teresa Silva, associated professor in criminology
In the panelMorgan Johansson, Minister for Justice and Migration, Peder Björk, Municipality council, Sundsvalls kommun, Anders Hall, head of the Development Unit at Swedish Police Service, Josef Wiklund, local police area manager in Sundsvall.
Se seminariet i efterhand

13.00–13.45 Skolans möjligheter att främja hälsa och skolnärvaro genom ökad delaktighet
Barns och ungdomars psykiska ohälsa och elevers skolfrånvaro är två problem och skolan som samhällsaktörer som arbetar för barns och ungas hälsa behöver uppmärksamma. Hur kan skolan göra elever mer delaktiga i både det egna lärandet och i arbetet för en hälsofrämjande skolmiljö?
Medverkande från Mittuniversitetet: Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap.
I panelen: Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Shanti Ingeström, Barnombudsmannen, Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet.

14.0014.45 En skola för medelklassen
Resultaten ur den senaste PISA-undersökningen visar en vändning i kunskapsresultaten för svensk skola och elever. Samtidigt pekar den på fortsatta klyftor mellan olika skolor och elevgrupper. Vilka framtida problem och möjligheter står svensk skola inför?Medverkande från Mittuniversitetet: Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA 2015
I panelen: Lena Hallengren, ordförande i Utbildningsutskottet (S), Per Kornhall skoldebattör och författare, Maria Rasmusson forskare, Mittuniversitetet

15.00–15.45 Smutskastning i sociala medier – en vinnande strategi i valkampanjer?
Den senaste presidentvalskampanjen i USA anses vara den mest smutsiga och negativa någonsin. Samtidigt var den otroligt innovativ vad gäller nya sätt att kommunicera med väljare. Det som händer i valkampanjer i USA överförs ofta till svenska kampanjer. Vilka delar kommer vi att få se i svenska val?
Medverkande från Mittuniversitetet: Kajsa Falasca, forskare i politisk kommunikation.
I panelen: Deltagare som jobbar med valkampanjer i svenska partier inför valet 2018.

16.00–16.45 Borde svenska partier regleras mer i lag?
Sverige har en tradition av en mycket liten reglering i lag av politiska partier. De senaste åren har lagstiftning som rör partierna ökat såsom partifinansiering, registrering av partier och kandidater inför val. Hur ser en lämplig avvägning ut? Vad säger forskningen om konsekvenser av regleringar?
Medverkande från Mittuniversitetet: Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Niklas Bolin, docent/universitetslektor
I panelen: Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i KU samt  Hans Ekström, KU-ledamot socialdemokraterna.
Se seminariet i efterhand

Kontakt

Kicki Strandh

Kicki Strandh

Projektledare, avdelningschef Kommunikationsavdelning (KOM)

Telefon arbete:

010-142 88 14

E-postadress:

kicki.strandh@miun.se

Skolledarutbildningens dag, 5 juli

Under Almedalsveckan arrangerar också Rektorsprogrammet vid Mittuniversitet tillsammans med flera aktörer på området "Skolledarutbildningens dag". Det sker också den 5 juli på Campus Gotland. 

Läs mer om Skolledarutbildningens dag 2017 här.