Välkommen på Mittuniversitetets öppna seminarieserie Business Innovation Seminars som arrangeras första torsdagen varje månad.

Mattias Bodin

Frågor

Har du frågor eller idéer om Business Innovation Seminars? Tveka inte att kontakta någon av oss:

Inger Axbrink - FSCN
Christine Grafström - STC

Follow the seminar on the website

Kommande seminarium

Vi ställer in vårens seminarier och återkommer med nya datum till hösten.

logo
logo
Logo
logo
logo
logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Om Business Innovation Seminars

Lennart Eberleh Rottneros

Business Innovation Seminars är en seminarieserie som arrangeras av Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN och STC i samarbete med RISE Processum, Åkroken Science Park och Fiber Optic Valley. Seminarierna är öppna för alla och vi hoppas att de ger kunskap och inspiration från framgångsrika entreprenörer och personer i ledande roller inom IT-branschen, skogsindustrin och biosektorn.

Vi bjuder in personer som på olika sätt har stor betydelse för att utveckla nya produkter, tjänster och varor som ligger nära våra forskningsområden och de regionala framtidsfrågorna. Seminarierna är gratis och vi filmar och visar seminarierna på hemsida för dig som inte kan delta på plats.

Seminarierna hålls den första torsdagen i månaden kl 11.00. 

Business Innovation Seminar

Här kan du hitta alla föreläsningar från Business Innovation Seminar igen.

Business Innovation Seminar spellista på Youtube

Filmer från tidigare föreläsningar

St1 driver på utvecklingen mot förnybara bränslen - VD Hilde Wahl, ST1

Projekt HELIOS - Erfarenheter från ett av Sveriges största industriprojekt - Ingela Ekebro SCA

Innovation and technology to shape the future power and automation - Mikael Dahlgren, ABB

Mattias Bodin, H&M "Cirkulär produktion - en vision för 2030"
4 oktober 2018

Lennart Eberleh, Rottneros "Sustainable products from forest with passion for people"
6 september 2018

Kenth Juthberg IBM "Technical trends to watch"
12 april 2018

Jan Nordlöf Colabitoil "Förnybar diesel HVO och sanningen om emissioner"
1 mars 2018

Markus Mannström Stora Enso "Stora Enso and Transformation"
2 november 2017

Anders Kihl Ragn-Sells " Avfall och resurser i en cirkulär ekonomi"
7 oktober 2017

Ulrica Åhman och Bertil Rosqvist Skanska. "Att arbeta hållbart i en snabbt föränderlig värld"
3 april 2017

Stefan Christiernin och Pavel Calderon, NEVS, "Förstklassiga elbilar för framtiden"
2 mars 2017

Mårten Hellberg Organoclick, "Från akademisk idé till börsnoterat företag"
2 februari 2017

Andreas Nordstrand, Technical Director Dockstavarvet, "Dockstavarvet - Building world class Aluminium craft, history, present and future challenges"
1 december 2016

Mats Nordlander, VD SCA Paper, "Is there a future for Paper?"
3 november 2016

Thore Lindgren, Affärsområdeschef Bioraffinaderi SEKAB, "Cirkulär ekonomi - Närodlad plast och drivmedel från skog"
1 september 2016

Björn Vedin, Site Manager och Carina Eriksson, Manager Process R&D and Synthesis Laboratory Expancel, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals
"Från Innovation till Produktion"
7 April 2016

Inge Friberg, Compliance Engineer and Martin Grönblad, Product Manager Bucher Emhart Glass
"Using Process Automation for new Business Opportunities"
3 mars, 2016

Marita Niemelä, VP Strategy Valmet Pulp and Energy Business Line
"The future for Valmet and the forest industry"
4 february 2016

Magnus Hedin, Vice VD och affärsutvecklingschef SDC
"Skogsråvarans egna Google skapar nya affärsmöjligheter"
3 december 2015

Sven Löchen, VD RenFuel AB
"Grön Kemi och innovativa processer"
5 november 2015

Tommy Sundin, Chef för affärsutveckling och marknadsanalys på SCA Forest Products
”Affärsutvecklingens roll i skogsindustrins utveckling”
3 september 2015

Heikki Ilvespää, Vice President Research & Development, UPM Biomaterials
”Inom bioekonomi förädlas skogen till nya produkter”
7 maj 2015

Mathias Frenzel, Grundare och ägare till SWT Paper
”Utmaningen att skapa nya produkter genom samarbeten mellan företag och universitet”
26 mars 2015

Hannele Arvonen, VD Setra Group
”Den globala marknadens utmaningar och möjligheter”
5 februari 2015

Jonas Mårtensson, VD SCA Timber AB
”Ljusa framtidsutsikter men även tuffa utmaningar för sågverksindustrin”
4 december 2014

Ola Schultz-Eklund, Senior Vice President Holmen
”Att se möjligheter och utveckla dem”
6 november 2014

Jon Sintorn, VD Permobil
”Så jobbar vi med Business Innovation”
2 oktober 2014

Läs mer