Seminarium för tillväxt och utveckling

Den 27 september träffas vi för att samtala kring hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa nya möjligheter för etableringar i regionen.

Sundsvall

Mittuniversitetet bjuder in till inspiration och samtal kring hur vi tillsammans kan skapa nya etableringar i regionen. Vi vill att seminariet ska vara startskottet för något nytt och syftet är helt enkelt att sätta strålkastarljuset på frågan för att tillsammans lägga några nya pusselbitar och därigenom underlätta en gemensam framåtriktad kraftsamling. För er som önskar serveras lunch från 12.15.

Program 27 september

Plats: Campus Sundsvall, Holmgatan 10, Lokal N109

12.15-13.00 Förmingel med gemensam lunch

13.00-13.15 Rektor Anders Fällström hälsar välkommen

13.15-13.30 Inledning: Vi måste arbeta tillsammans för att lyckas, nya företag och organisationer är bra för regionen oavsett vart det etableras. Hans-Erik Nilsson, dekan Mittuniversitetet

13.30-14.50 Inspirationsföreläsningar 

  • Christoffer Svanberg från Skellefteå Kraft berättar om etableringsarbetet med Northvolt
  • Manuel Brändeborn från Eskilstuna kommun berättar om etableringsarbetet med Amazon Web Services

14.50-15.00 Fika och mingel

15.00-16.15 Minikonferenser

  • FoU-driven etablering med Åkroken/Processum/Acreo
  • Etablering av tjänsteintensiv verksamhet med Bron/CER/Myndighetsnätverket
  • Internationell etablering med High Coast Invest och Business Sweden

16.15-16.45 Paneldiskussion runt ämnet: Etablering och regionens möjligheter.

16.45-17.00 Rektor Anders Fällström avslutar 

Kontakt

Inger Axbrink