ForskarFredag i Östersund

Spara favorit 27 okt oktober 2017
ForskarFredag Östersund

ForskarFredag arrangeras den 29 september på Östersunds bibliotek och Mittuniversitetet.

Aktiviteter på Östersunds bibliotek

ForskarFredag i Östersund kommer att erbjuda ett lunchseminarium på Östersunds bibliotek mellan kl 11:30-13:00 där olika forskare från Mittuniversitetet presenterar sin forskning. Seminariet är helt kostnadsfritt och öppet för alla. Vi bjuder på något enklare att äta och dricka - först till kvarn!

De olika programpunkterna är:

  • Vid krishanteringens utkanter - Roine Johansson & Erna Danielsson
  • Hur samhällsentreprenörskap kan gynna regional utveckling - Yvonne von Friedrichs & Cecilia Dalborg
  • Farthållningsstrategier och prestationsförmåga inom uthållighetsidrotter - Erik Andersson
  • Styrel - ett projekt för att styra en av samhällets viktigaste funktioner - Pär Olausson

Läs mer om programpunkterna här!Lyssna

Aktiviteter på Mittuniversitetet

På Mittuniversitetet kommer forskningsprojektet HåSa - Hållbart Samhällsbyggande att presenteras kl 13:15 i sal L216. Projektet syftar till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland. Projektet ska dels utveckla en modell för hållbara bygg- och boendeprocesser utifrån ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella utgångspunkter, dels utveckla effektiva och flexibla fastighetslösningar i samverkan med fastighetsbolag, byggföretag, underleverantörer, boende och offentliga aktörer. Läs inbjudan här!Lyssna

På Mittuniversitetet kommer även Sports Tech Research Centre att erbjuda rundvandringar i forskningsmiljön och visa de olika forskningslabben.

Program

Lunchseminarium
Mittuniversitetets forskning
Tid: kl 11.30-13
Plats: Östersunds bibliotek

Rundvandring i labbmiljö
Sports Tech Research Centre
Tid: kl 11-12 och 13-14
Plats: Mittuniversitetet, samling vid hus Q

Hållbart Samhällsbyggande
Projektpresentation
Tid: 13:15-14:30
Plats: Mittuniversitetet, L216