FULLBOKAD. Får och kan alla vara i naturen? Nu har du och din klass chansen att träffa Kristin Godtman Kling, forskarstuderande i turismvetenskap.

Indalsälven från ovan

Dag och tid

Tisdag 21 september kl. 8.30–9.10, en klass FULLBOKAD (anmäl intresse vid ev avhopp)

Ämne: Samhällsvetenskap/turismvetenskap
Form: Digital lektion via Zoom eller Teams beroende på vad ni på skolan använder. 

Utrustning

  • Ni behöver en smartboard eller en datakanon för att eleverna ska kunna se Kristin och gärna en kamera så Kristin kan se eleverna.

  • Ni måste ha Zoom eller Teams installerat på datorn.  

Om lektionen och förberedelser

Får och kan alla vara ute i naturen? Nu har du och din klass chansen att träffa och prata med vår doktorand i turismvetenskap, Kristin Godtman Kling som arbetar på turismforskningscetrum ETOUR i Östersund. 
Hon kommer att berätta om friluftsliv och allemansrätten, men framförallt om hur fler kan få möjlighet att komma ut i naturen.

Innan lektionen, vill vi att ni tittar på en film (publiceras i mitten av september)

Intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan till: 
forskarfredag@miun.se