Träffa sociologiforskaren Minna Lundgren som har studerat hur människor reagerar vid ett längre strömavbrott. Hur tar vi till oss information och hur agerar vi?

Dag och tid

Fredag 24 september kl. 8.30–9.10

Målgrupp: Årkurs 5, max fem klasser/lektion

Ämne: sociologi

Utrustning:

  • Ni behöver en smartboard eller en dataprojektor för att eleverna ska kunna se Minna och gärna en kamera så Minna kan se eleverna. Observera att flera klasser kan vara uppkopplade samtidigt.
  • Ni måste ha Zoom installerat på datorn 

Om lektionen och förberedelser

Minna pratar om studien som hon genomfört i vårt simuleringslabb på vårt forskningscentrum Risk and crisis research centre , men också om vad mer man kan använda labbet till, hur man blir forskare och hur det är att jobba som det.

Inför lektionen ska klassen se en ca 5 minuter lång film om Minnas studie och diskutera ett par frågor som ställs i filmen.

Har du inte bokat en lektion? Du och din klass kan ändå se filmen och diskutera frågorna i klassrummet. 

 

Forskare Minna Lundgren berättar om vad som händer vid strömavbrott

Ljus
Vad är det som låter? Vad behöver du ha hemma vid ett strömavbrott? Se en film med forskaren Minna Lundgren.