Fre 20 nov 2015 16:33

Det sjunde svenska historikermötet äger rum i Sundsvall 10-12 maj 2017. Huvudtemat är REVOLUTION. Nu välkomnar vi förslag på sessioner, papers och posterpresentationer.

Det sjunde svenska historikermötet äger rum i Sundsvall  10-12 maj 2017. Huvudtemat är REVOLUTION. Med det vill vi rikta fokus på historiska förändringar, och på förändring och kontinuitet som problemkomplex inom historisk forskning. Temat innebär också att märkesåren 1517 och 1917 ges en särskild ställning på mötet.

Förslag på sessioner, papers och posterpresentationer som behandlar huvudtemat är nu välkomna, men naturligtvis välkomnar vi ämnen utanför det. Ett viktigt syfte med mötet är att spegla bredden i svensk historisk forskning.

Förslagen lämnas in via http://www.miun.se/historikermotet2017, se vidare instruktioner på hemsidan. När det gäller frågan om sessionsmedverkanden vill vi betona vikten av att även bjuda in personer som inte hör till den egna institutionen/avdelningen.

Allmän information om historikermötet hittar du på http://www.miun.se/historikermotet2017.

 

Varmt välkomna till Svenska historikermötet 2017 i Sundsvall!

 

Svenska historiska föreningen                          Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2016-09-24