Skolledardagen

Spara favorit 24 maj maj 2018
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Den 3 juli samarrangerar rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet Skolledardagen på Almedalsveckan.

Vi hälsar alla varmt välkommen till Skolledardagen.

När: 3 juli, kl.09.00-16.30
Var: Campus Gotland, sal B51

Skolledardagen i Almedalen

9.00–13.00 Tema: Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete i skolor

9.00-9.35  Seminarium Mittuniversitetet: Hur kan kulturanalys vara ett verktyg i skolans systematiska kvalitetsarbete?

Medverkande:
Gunnar Berg, senior professor, Mittuniversitetet
Ulrika Auno, verksamhetsledare RUN, Mittuniversitetet
Moderator: Åsa Söderström, rektorsprogrammet vid Karlstad Universitet

Läs mer om programpunkten.

 

9.40-10.15 Seminarium Göteborgs universitet: Systematiskt kvalitetsarbete i skolan genom aktionsforskning
Medverkande:
Mette Liljenberg, Bitr utbildningschef, Göteborgs universitet
Marie Wrethander, Utbildningschef, Göteborgs universitet
Moderator: Anders Arnqvist, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet.

Läs mer om programpunkten.

 

10.20-10.55  Seminarium Umeå Universitet: Kvalitetsutveckling via extern handledning – en framkomlig väg för lågpresterande skolor?

Medverkande: 
Docent Helene Ärlestig, utbildningschef, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet
Olof Johansson, senior professor, Umeå universitet.
Moderator: Mette Liljenberg, Biträdande utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet

Läs mer om programpunkten.

 

11.00-11.35 Seminarium Stockholms universitet: Kvalitetsarbetets kommunikativa dimensioner - väsentliga, överskattade och underskattade

Medverkande:
Niclas Rönnström, docent i pedagogik, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.
Moderator: Docent Helene Ärlestig, utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet

Läs mer om programpunkten.

 

11.40-12.15 Seminarium Karlstad universitet: Kunskaper om skolans förbättringskapacitet som grund för ett systematiskt kvalitetsarbete

Medverkande:
Åsa Söderström, lektor i pedagogik
Anette Forssten Seiser, fil. dr i pedagogiskt arbete
Båda engagerade i rektorsprogrammet och fortbildning för rektorer.
Moderator: Niclas Rönnström,  utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

 Läs mer om programpunkten.

 

12.20-12.55 Seminarium Uppsala universitet: Kvalitetsarbete i förskolan

Medverkande:
Anders Arnqvist, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet.
Moderator: Göran Bostedt, utbildningsschef för Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet

Läs mer om programpunkten.

 

13.00-16.00 Tema: Ledarskap och skolutveckling

13.00-14.15 Paneldebatt: Rektorers karriärvägar och kunskapsbas

Läs mer om programpunkten.

 

14.30-16.00 Paneldebatt: Professionell styrka, statligt stöd eller tydlig styrning - hur möter vi bäst skolans utmaningar?

Läs mer om programpunkten.

Kontakt

Göran Bostedt
Universitetslektor

Avdelning:
Avdelningen för utbildningsvetenskap (UTV)

Telefon:
010-142 81 25

E-postadress:
göran.bostedt@miun.se

Kontakt

Ulrika Auno
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Avdelning:
Samverkansavdelningen

Telefon:
010-142 81 57

E-postadress:
ulrika.auno@miun.se

Se filmen om Skolledardagen på Almedalen