Den 2 juli samarrangerar rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet  och Stockholms universitet Skolledardagen på Almedalsveckan.

Vi hälsar alla varmt välkommen till Skolledardagen.

När: 2 juli, kl 09.00-16.00
Var: Campus Gotland, sal B51

Skolledardagen i Almedalen

9.00–13.00 Tema: Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete i skolor

9.00-9.35  Seminarium Mittuniversitetet: Hur kan kulturanalys vara ett verktyg i skolans systematiska kvalitetsarbete?

Medverkande:
Åsa Jerfsten, koordinator RUN, Mittuniversitetet
Moderator: Åsa Söderström, rektorsprogrammet vid Karlstad Universitet

Läs mer om programpunkten.

9.40-10.15 Seminarium Göteborgs universitet: Systematiskt kvalitetsarbete i skolan genom aktionsforskning
Medverkande:
Mette Liljenberg, Bitr utbildningschef, Göteborgs universitet
Marie Wrethander, Utbildningschef, Göteborgs universitet
Moderator: Anders Arnqvist, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet.

Läs mer om programpunkten.

10.20-10.55  Seminarium Umeå Universitet: Kvalitetsutveckling via extern handledning – en framkomlig väg för lågpresterande skolor?

Medverkande: 
Docent Helene Ärlestig, utbildningschef, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet
Olov Johansson, senior professor, Umeå universitet.
Moderator: Mette Liljenberg, Biträdande utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet

Läs mer om programpunkten.

11.00-11.35 Seminarium Stockholms universitet: Kvalitetsarbetets kommunikativa dimensioner - väsentliga, överskattade och underskattade

Medverkande:
Niclas Rönnström, docent i pedagogik, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.
Moderator: Docent Helene Ärlestig, utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet

Läs mer om programpunkten.

11.40-12.15 Seminarium Karlstad universitet: Kunskaper om skolans förbättringskapacitet som grund för ett systematiskt kvalitetsarbete

Medverkande:
Åsa Söderström, lektor i pedagogik
Anette Forssten Seiser, fil. dr i pedagogiskt arbete
Båda engagerade i rektorsprogrammet och fortbildning för rektorer.
Moderator: Niclas Rönnström,  utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

 Läs mer om programpunkten.

12.20-12.55 Seminarium Uppsala universitet: Kvalitetsarbete i förskolan

Medverkande:
Anders Arnqvist, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet.
Moderator: Göran Bostedt, utbildningsschef för Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet

Läs mer om programpunkten.

13.00-16.00 Tema: Ledarskap och skolutveckling

13.00-14.15 Paneldebatt: Rektorers karriärvägar och kunskapsbas

Medverkande:

 • Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot, (S)
 • Lisa Flint, skolpolitiker, (L)
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarförbundet
 • Göran Isberg, ordförande, Sveriges skolchefer
 • Niclas Rönnström, utbildningschef Rektorsprogrammet, Stockholms universitet
 • Anette Forssten Seiser, utbildningsledare Rektorsprogrammet, Karlstad universitet
 • Göran Bostedt, utbildningschef Rektorsprogarmmet, Mittuniversitetet
 • Helene Ärlestig, utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet

Läs mer om programpunkten.

14.45-16.00 Paneldebatt: Professionell styrka, statligt stöd eller tydlig styrning - hur möter vi bäst skolans utmaningar?

Medverkande:

 • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot, (S)
 • Christer Nylander, skolpolitisk talesperson, (L)
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Fredrik Nordvall, förvaltningschef, Huvudmännens råd för skolutveckling
 • Göran Bostedt, utbildningschef Rektorsprogarmmet, Mittuniversitetet
 • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges skolledarförbund
 • Olov Johansson, senior professor, Umeå universitet
 • Marie Wrethander, utbildningschef Rektorsprogrammet, Göteborgs universitet
 • Anders Arnqvist, utbildningschef Rektorsprogrammet, Uppsala universitet

Läs mer om programpunkten.

Kontakt

Ulrika Auno
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Göran Bostedt
Universitetslektor

Kontakt

Ulrika Auno

Koordinator|Coordinator

010-142 81 57

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

010-142 81 25

Läs mer